Anne-Stefi Teigland er litteraturvitar med barne- og ungdomslitteratur som spesialfelt. Ho har arbeidd som kritikar, forelesar, formidlar og forlagsredaktør, skreve fleire artiklar på fagområdet og har ni års erfaring som medlem/leiar av KKD-juryen. Ho arbeider for tida som litteraturformidlar ved Bergen Offentlige Bibliotek.