Stiftelsen Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene er en av Nordens ledende litteraturfestivaler, og arrangeres i slutten av mai måned hvert år på Lillehammer.
Stiftelsens formål er å øke interessen for litteratur og å være en ledende arena for litteratur og debatt. Festivalens hovedtyngde ligger på norsk og nordisk litteratur med en sterk internasjonal orientering. Festivalen har ca 25 000 besøkende. Nåværende kunstnerisk rådgiver avslutter sitt åremål etter årets festival.

Vi søker nå etter ny kunsterisk rådgiver – deltid 60 %. Kunstnerisk rådgiver har kunstnerisk og faglig programansvar for festivalen. Programmet har hovedvekt på skjønnlitteratur og sakprosa, men skal også omfatte debatt og samfunnsaktuelle spørsmål. Festivalen har som ambisjon å styrke seg på feltet debatt/samfunnsorientering uten å gi slipp på posisjonen som Norges ledende litterære festival. Utarbeidelsen av program skjer i nært samarbeid med festivalsjef. Kunstnerisk rådgiver rapporterer til festivalsjefen.

Den vi søker etter har disse kvalifikasjonene:
– God oversikt over det litterære feltet generelt
– Evne til å fange litterære strømninger og aktuelle samfunnsspørsmål
– Bredt kontaktnett blant forfattere og i litterære miljø
– Evne til å tenke nyskapende og utradisjonelt i programmering
– Fleksibel og samarbeidsvillig
– Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
– Stor arbeidskapasitet og trives i høyt tempo
– Gjennomføringskraft og leveringsdyktig innenfor gitte tidsfrister

Arbeidssted: Lillehammer
Tiltredelse og lønn etter avtale. Åremålstilling – 4 år.

Nærmere opplysninger om stillingen:
Festivalsjef Marit Borkenhagen, tlf: 918 18 374
Styreleder Harald Thoresen, tlf: 975 03 542
Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk til
marit@offcenit.no

Søknadsfrist: 2. mars