Dag Larsen er en norsk forfatter som har skrevet både dikt, romaner og barnebøker. I 1986 mottok han kulturdepartementets bildebokpris for teksten til barneboka Gutten som ville eie snøen illustrert av Arne Samuelsen.