Thomas Knarvik (f. 1969) er en norsk maler, tegner, og grafiker. Knarviks produksjon er kontroversiell, hans religionskritikk og karikering av samfunnspersonligheter har de siste årene stadig vært diskutert, forsvart, kritisert, og tidvis fordømt.