Peter Fröberg Idling

Peter Fröberg Idling (f. 1972) er svensk forfatter og litteraturkritiker. Han debuterte i 2006 med Pol Pots leende, som handler om svenske intellektuelles forhold til Pol Pot og Røde Khmer. Sang til den storm som skal komme er Idlings romandebut, har fått stor oppmerksomhet og ble nominert til Augustprisen.