I Norge er det mer enn 60 litteraturfestivaler. De er geografisk spredd over hele landet, de tar for seg litteraturen i hele sin bredde og står bak en omfattende litteraturformidling.

På oppdrag fra Nettverk for norske litteraturfestivaler har Østlandsforskning gjennomført en undersøkelse av litteraturfestivalfeltet. Undersøkelsen ble besvart av 38 av festivalene, inkludert de største og viktigste, og viser at disse 38 festivalene til sammen har generert 230 000 personbesøk, 700 frivillige og 13 000 frivilligtimer. Festivalene hadde en samlet omsetning på 27 mill., hvorav hele 10 millioner gikk ut igjen i form av honorar. Litteraturfestivalene byr med andre ord på litteraturopplevelser for et stort publikum, er en viktig møteplass for forfattere og lesere og gir oppdrag av høy verdi for norske og utenlandske forfattere og andre bidragsytere.

FINANSIERING AV LITTERATURFESTIVALER

Undersøkelsen viser at det offentliges bidrag til finansieringen av litteraturfestivaler utgjør 60 %. Det er krevende å hente inn sponsorinntekter, tilskuddene fra fond og legater er begrensede og siden festivalene har en utstrakt aktivitet rettet mot barn og unge, hvor alt er gratis, i tillegg til en del andre gratis publikumsarrangementer utgjør heller ikke billettinntektene mer enn 10 %. Sånn sett skiller litteraturfestivalfeltet seg klart fra musikkfeltet og er ekstra avhengig av offentlig støtte.
Her kan du laste ned hele undersøkelsen:
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/litteraturformidling-fra-scene-undersokelse-av-litteraturfestivaler/