Hva bør du få med deg fra festivalfredagen? Her er noen av høydepunktene vi har plukket ut for dagen. Vi kan allerde nå avsløre at kveldens store happening er Banknatta i kveld. 

Kl. 11.00, Galleri Zink: Tre biler og en død katt
Gry Moursund er best kjent for å ha illustrert Bjørn Rørviks bøker om Bukkene Bruse, men er nå aktuell som både forfatter og illustratør. Hun forteller, leser og tegner fra sin spennende katte-mordgåte.

Kl 12.00, Plan B: Mine brødre 
Etter terroren i Paris preges også de norske, muslimske miljøene av fremmedfrykt og rasisme. Adel Kahn Farooq har skrevet romanen Mine brødre, og samtaler med Hanne Kristin Wolden om eksteme miljøer, islam-hets og om å behandle dette i litteraturen.

Kl 13.00, Café Stift: Mennesket og naturen 
Fredrik Sjöber, James Rebanks og Morten Strøksnes møtes til samtale med Hilde Østby. De alle har skrevet om mennesket og naturen, og møtet mellom dem. 

Kl 14.00, Festsalen: Litteratur og indisk feminisme 
Paneldebatt med Laxmi, Salma, Tishani, Doshi og Jerry Pinto i samtale med Mira Beckstrøm Laurantzon. 

Romanen har blitt et viktig våpen for den sør-asiatiske feminismen. En feminisme som tilsynelatende skiller seg fra den vi kjenner. Når det ikke er mulig å bruke vestlig kvinnekamp som modell må en skape sin egen retning, men denne retningen krever historier, biografiske og funksjonelle. Virkelighetslitteratur betyr noe annet for disse forfatterne enn hva den gjør for oss skandinaver. For dem er litteratur blodig alvor.

Banktrappa Foto: Bente Fagerlund

Kl 15.00, Teltet: Morgenbladetsalongen

Årets Morgenbladetsalong ledes av Anne Farsethås, og med seg har hun Tue Andersen Nexø, Kaja Schjerven Mollerin, Åsa Linderborg og Bernhard Ellefsen. Alle fremstående skandinaviske kritikere og meningsbærere. 

Dagens tema er: Hva skjer i velferdsstaten? Er litteraturen i Skandinavia politisk relevant i dag? Bør vi vente at den er det?

Kl 16.00, Elephant kunsthall: Veien hjem

Tove Nilsen møter forfattene bak to av fjorårets mest spennende romaner, Ingrid Z. Aanestads Sibylle og Erlend Flornes Skarets Nomade. De skal samtale om Reisen. Å være underveis, eller å komme frem, å reise fra noe eller sammen med noen, er katalysatorer for en karakters utvikling og en histories framdrift.

Kl 17.00, Festsalen: Kritisk ettertanke 
Tre av Norges mest profilerte litteraturkritikere, Knut Hoem fra NRK, Kaja Schjerven Mollerin fra Klassekampen og Margunn Vikingstad fra Morgenbladet møtes for å diskutere tre av fjorårets viktigste utgivelser: Vigdis Hjorths Arv og miljø, Åsne Seierstads To søstre og Nils Christian Moe-Repstads Wunderkammer. Hvorfor fikk nettopp disse bøkene så mye oppmerksomhet, priser og lesere? I ettertankens lys: Hva anser kritikerne som bøkenes styrke og svakhet?

Fra kl 19.00 og utover, Kulturhuset Banken: Banknatta 
Dette er festkvelden! Gjennom banknatta har vi flere forskjellige arrangementer i alle rommene på Kulturhuset Banken. Du kan høre Liv Gulbrandsen gjenfortelle det indiske eposet Mahabharata , verdens lengste bok. Og få med deg de beste poesislammerne fra Norge, Sverige og Danmark! Det blir performaceforedrag og samtaler med noen av våre kjære forfattere. Og konsert! Og DJ! La oss alle avslutte kvelden her på Banknatta. 

 

Tekst: Malin Adriaensen
Foto: Mette Banken og Bente Fagerlund