Barn bokbader Bobbie Peers! I løpet av våren har tre skoleklasser på mellomtrinnet i Lillehammer hatt høytlesning i klassen av Luridiumstyven av Bobbie Peers. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler med samtaleleder Pål Brekke Indregard, jobbet med forskjellige temaer fra boka og kommet frem til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. En representant fra hver klasse er klassens spørsmålsambasadør, og denne trioen utgjør panelet som bokbadet Peers under festivalen. I samarbeid med Foreningen !Les