Vigdis Hjorth er en fast og trofast bidragsyter til festivalen og en forfatter de fleste norske lesere har et forhold til. Hennes siste  roman, Arv og miljø, har fått gode kritikker, litterære priser og enormt mye oppmerksomhet. De færreste kjenner det over tretti år lange forfatterskapet like inngående som Kaja Schjerven Mollerin, som er aktuell med bok om Hjorths forfatterskap. Bli med Hjorth og Schjerven Mollerin på en samtale i dybden.

Foto: Therese Bendiksen