Jenny Erpenbeck (f. 1967) vokste opp i Øst-Tyskland og bor i Berlin. Hun har arbeidet som bokbinder og studert teatervitenskap, og har siden midten av 1990-tallet regissert flere teaterstykker og operaer. Her i Norge har hun fått mye oppmerksomhet for romanen Gå, går, har gått, er hennes syvende prosautgivelse og den første på norsk. Romanen tematiserer både den gamle delingen av øst og vest, så vel som flyktningkrisen og hvordan denne påvirket hovedstaden Berlin. I 2018 er hun igjen aktuell i norsk oversettelse med romanen Alle dagers ende, som hun mottok, som første tysker fremdeles i live, avisen Independents Foreign Fiction Prize, for. 

Foto: Nina Subin