Komma er en ny visningsarena for litteraturproduksjoner i den kulturelle skolesekken. I år ble den
arrangert for første gang.

 
Konferansen Komma – marked for litteratur ble arrangert under Norsk Litteraturfestival 28. til
29.mai. Det er en nysatsning under litteraturfestivalen på Lillehammer.
Publikum fikk muligheten til å se fire produksjoner, deler av flere andre produksjoner og få med seg
debatten Har litteraturen det best i bok?

Krokodilletyven med kvadratteateret under Komma.
Foto: Øystein Nordås

Begeistret for litteratur
Forfatterne Taran Bjørnstad, Bjørn Ingvaldsen og Liv Gulbrandsen har alle skrevet for yngre
målgrupper. De har turnert med den kulturelle skolesekken og besøkt en rekke skoler.
At barn og unge blir mer begeistret for litteratur etter å ha hatt besøk av en forfatter og sett en
forestilling, levner det liten tvil om blant de tre forfatterne.

Publikum liker å møte forfattere. Det er et magisk yrke og det hadde vært dårlig gjort å
frarøve barna muligheten til å oppleve litteraturens kraft, sa daglig leder i Leser søker bok, Liv
Gulbrandsen, under debatten.

Autentisk og ekte
Gulbrandsen, som i dag ble utvalgt av kulturministeren til å lede Bokåret 2019, fikk støtte av
Taran Bjørnstad.

Barn og unge i dag trenger kompetanse på kreativitet og det å skape, og det oppstår i et
forfattermøte. Et forfattermøte er en litterær produksjon. Det er noe annet og mer enn en
forfatter og en bok, sa Bjørnstad.

Ingvaldsen og Gulbrandsen understrekte at det må være spillerom for flere typer forfattere.

Jeg liker å showe og tøyse. For andre forfattere føles ikke det naturlig. Men for den som
hører på kan det være minst like sterkt å høre en forfatter snakke litt sjenert om det som er
ens yndlingsbok. Et slikt møte er autentisk og ekte, sa Gulbrandsen.

Målet med Komma er å vise fram god litteratur og bidra til større spredning og mangfold. Til neste år
skal Komma bli langt større, og alle landets fylker skal kunne søke programrådet om å få vise aktuelle
produksjoner under konferansen.

 

Tekst: Cecilie Holtan
Foto: Øystein Nordås