Her er listen med de ti beste sakprosabøkene skrevet i Skandinavia etter år 2000 presentert. 

Vinnere
Foto: Mette Banken

Vinnerne av kåringen er:

Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl (Gyldendal 2008)

Kerstin Ekman: Herrarna i skogen (Albert Bonniers Förlag 2007)

Peter Englund: Stridens skönhet och sorg (Natur & Kultur 2008)

Lone Frank: Mit smukke genom (Gyldendal 2010)

Geir Hestmark: Istidens oppdager (Kagge Forlag 2017)

Yvonne Hirdman: Den röda grevinnan: En europeisk historia (Ordfront Förlag 2010)

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden I-II (Gyldendal 2006–07)

Åsne Seierstad: To søstre (Kagge Forlag 2016)

Karin Sveen: Klassereise. Et livshistorisk essay (Forlaget Oktober 2000)

Espen Søbye: Kathe, alltid vært i Norge (Forlaget Oktober 2003)

 

Arrangementet i Kulturhuset Banken ble innledet av festivalsjef Marit Borkenhagen, før litteraturkritiker og Morgenbladets kulturredaktør Ane Farsethås satte seg med de tre juryrepresentantene Morten Møller (Danmark), Åsa Linderborg (Sverige) og Hilde Sandvik (Norge). Panelet kommenterte juryens valg, grunnlaget for disse og hva listen kan si om utvikling, likheter og forskjeller i de tre landenes sakprosaiske verden. Det ble raskt kommentert at listen har «en sterk slagside mot humaniora» og panelet trakk frem tilstedeværelsen av jeg-et i flere av bøkene.

 

Deretter ble representantene erstattet av tre eksterne kritikere og eksperter. I panelet satt Johan Tønnesen, professor i sakprosa ved UiO, Maria Horvei, redaktør i Vinduet, og Knut Hoem, litteraturanmelder i NRK. Tønnesen innledet diskusjonen med stikkordene: «arkivet, smerten, skriften, håpet», fire ord han mener er beskrivende for listen. Hoem kalte listen representativ for Skandinavias trender i sakprosaen, mens Horvei argumenterte for at den representerte et avgrenset område av en vidstrakt sjanger. Alle kritikerne synes likevel å mene at listen er et godt utvalg sakprosabøker.

 

Etter arrangementets slutt svarer historiker Bo Lidegaard at Skandinavisk sakprosa er «Alive and kicking» på spørsmål fra pressen. På hva en slik kåring kan bety for sakprosaen i offentligheten sier han at «Det er alltid godt med oppmerksomhet. Det er en oppmuntring. Det er herlig som forfatter å vite at bøkene lever videre og leses også etter de er skrevet.» Til kritikken om at listen er et noe snevert utvalg av en utrolig bred sjanger svarer han kort at «Det ligger i sakens natur når du velger ti bøker.» Lidegaard var selv representert på langlisten av nominerte til kåringen.

 

Kåringen er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Morgenbladet, Weekendavisen, Aftonbladet og Broen.xyz, med støtte fra Nordisk Kulturfond, Fritt Ord og Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.

 

Tekst: Erlend Sem Hartgen