Etter åtte år tar litteraturfestivalsjefen fire til

Etter åtte år som festivalsjef for Norsk Litteraturfestival, har Marit Borkenhagen bestemt seg for å gå på enda en fireårsperiode.

LILLEHAMMER: Vi er inne i en veldig spennende utvikling, som jeg har lyst å være med på videre, sier hun til GD. Inneværende åremål går ut etter Norsk Litteraturfestival 2019. Hun kunne dermed gitt seg etter åtte år som sjef, men ønsker altså forlengelse til 2023.

Borkenhagen legger ikke skjul på at Lillehammers nye status som Unesco litteraturby motiverer til å fortsette som festivalsjef.

– Det gir oss flere samarbeidspartnere og vil være med å gjøre Norsk litteraturfestival i Lillehammer enda viktigere internasjonalt.

Nasjonalt bokår neste år

2019 er Nasjonalt bokår. I den anledning vil regjeringen bruke 30 millioner kroner på å fremme leselyst i landet. Pengene er det Nasjonalbiblioteket som skal fordele. De skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede i Norge og er etter sigende den største satsingen på lesing i Norge siden tidlig på 2000-tallet.

– Bokåret er viktig for litteraturfestivalen, og vi skal være en del av det. Ellers ser jeg veldig fram til at Norge høsten 2019 er hovedland under den store internasjonale bokmessen i Frankfurt. Norsk Litteraturfestival har i den forbindelse i oppgave å lage en internasjonal minifestival på gjestelandsscenen lørdagen under messa.

– Hva er Norsk litteraturfestivals viktigste ambisjoner og utfordringer?

– Å nå enda flere med vårt barne- og ungdomsprogram Pegasus. Sist hadde vi plass til bare rundt halvparten av de ca. 13.000 som meldte seg på. Ambisjonen vår er å kunne gi alle interesserte et tilbud. Å formidle leselyst skaper nemlig sterke lesere, noe som er ekstra viktig i en verden full av falske nyheter og et enormt påtrykk av digitale medier. Leselyst er en grunnleggende ferdighet i et demokrati og derfor festivalens viktigste samfunnsoppdrag.

Viktig skolesamarbeid

– Likevel virker det som barn og unge leser stadig mindre?

– Mange foreldre er flinke til å lese for og sammen med barna sine. Størst lesefrafall er det blant unge voksne. De digitale tilbudene tar mer og mer over. Derfor håper jeg skolene ser at de får mye ut av å bruke tilbudene litteraturfestivalen har.

Borkenhagen bor i Oslo. Hun ukependler til Lillehammer, men kan også i perioder arbeide hjemmefra. Barna er store, så det er ikke like utfordrende som før å være langpendler.

– Du leser vel ganske mye selv?

– Det gjør jeg. Mest skjønnlitteratur. Jeg har også begynt å hører mer på lydbøker. Streaming av lydbøker er i vekst, sier festivalsjefen.

Saken og bilde er laget og tatt av Per Ivar Henriksbø.

Les saken i GD:

https://www.gd.no/kultur/litteraturfestival/litteratur/etter-atte-ar-tar-litteraturfestivalsjefen-fire-til/s/5-18-792616?key=2018-11-21T07%3A20%3A29.000Z%2Fretriever%2Fdca065326872a85c2eeae5dcf5f9c2ae05d2be85&fbclid=IwAR2QGlnADFW4WXKZVsdaYWftdqhOgNUuZ81QYi-b-yFioXH8-dLfMagS228