«Det er berre når vi les saman at alle er med. Berre gjennom høgtlesinga greier eg å forsvare for meg sjølv at eg står der eg står. At eg får lov til å trengje inn i stramme timeplanar, mellom framande barn og vaksne som har sine eigne dagar og sine eigne rytmar. Forteljingar har eigenverdi. Høgtlesing har eigenverdi. Og å oppleve dette saman har eigenverdi. Litteratur, som anna kunst, skal få verda til å vide seg ut. Eg er der ikkje for at barna skal lære noko. Eg er der for at dei skal oppleve noko.» – Maria Parr

11. desember kommer Maria Parr for å være med på Barnebokbad i regi av Pegasus. 

Her kan du se strømming av opptaket fra kl. 11.00 til 12.00 tirsdag 11. desember.

Strømmingen leveres av UKM Norge og UKM Oppland.