Takket være en støtte på hele 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB dobles nå aktiviteten til Norsk Litteraturfestivals barneprogram under festivalen.

Pegasus-ansvarlig Anne-Thea Haavind er strålende fornøyd med at festivalen får mulighet til å gå et så solid steg i riktig retning. – Vi jubler og gleder oss over all den fine litteraturformidlingen barna skal få oppleve under festivalen, sier hun.

I fjor opplevde Norsk Litteraturfestival at svimlende 13 000 barn ble påmeldt Pegasus, men at det kun var mulig å ta i mot halvparten. Festivalen har derfor jobbet hardt for å finne midler til å utvide, slik at alle barn og unge som ønsker å besøke festivalen skal få mulighet. 

Et kvantesprang mot målet. Den ekstraordinære satsningen på litteratur i Norge i forbindelse med Bokåret 2019 har tatt festivalen et skritt på veien mot målet på 90 arrangementer i 2019 gjennom såkalte Bokåret-midler, samt med festivalens eget utviklingsfond. Beskjeden som kom denne uken er riktignok den som virkelig sørger for at utvidelsen lar seg gjennomføre: Sparebankstiftelsen DNB har besluttet å støtte utvidelsen av Pegasus med 1,5 millioner kroner. Pengene skal fordeles over perioden 2019-2021, og sikrer dermed et bredt litteraturtilbud for barn og unge i hele tre år fremover. 

– Sparebankstiftelsens støtte tar oss et viktig steg i riktig retning, men likevel er vi avhengig av at flere støttespillere er med og bidrar for at doblingen skal bli et varig tilbud. Dette kommer vi til å jobbe videre med for å få på plass, forteller Haavind.