Sigrid Undset – 100 år med Bjerkebæk

Norsk Litteraturfestival feirer at Sigrid Undset i 1919 bosatte seg på Bjerkebæk, og skrev litteratur som har gått inn i litteraturhistorien. Blant annet middelalderverkene Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn, som hun senere fikk Nobelprisen for.  

I forbindelse med vårens festival legger vi opp til følgende program for å markere jubileet:

Hjemme i verden, verden i hjemmet

Tirsdag 21. mai, kl. 10.00-16.30 
Bjerkebæk

Selma Lagerlöf, Sigrid Undset og Karen Blixen står med sine udødelige verker som lysende ikoner i det nordiske. De står bak forfatterskap som både ble folkelesning hjemme og som vakte internasjonal oppmerksomhet. De var sterke kvinner, ikke bare i skriften, men også i livet.

«Hjemme i verden, verden i hjemmet» er en programrekke hvor litteraturen og samfunnsengasjementet til tre av våre viktigste skandinaviske diktere blir satt under lupen og hvor forfattere og fagpersoner som Sigrun Slapgard, Tone Selboe, Vigdis Hjorth, Anna Nordlund og Kristin B. Johansen bidrar til å kaste lys over Lagerlöf, Undset og Blixens litterære produksjon og samfunnsengasjement. 

10.00-11.10
Et hjem med utsyn mot verden
Foredrag ved Kristin B. Johansen (no), Anna Nordlund (sv) og Catherine Lefebvre (dk).

11.30-13.30
Litteratur i dialog med en større verden
Foredrag og panelsamtale ved Sigrun Slapgard (no), Lena Carlsson (sv) og Tone Selboe (no).

14.30-16.30
Å lese og å skrive i dialog med Lagerlöf , Undset og Blixen 
Foredrag og panelsamtale ved Vigdis Hjorth (no), Ellen Mattson (sv) og Mette Moestrup (dk) 

Kjøp billett her

Undset and the North. An American view

Onsdag 22. mai, kl 18
Bjerkebæk

Undset-forelesningen holdes av Brad Leithauser, forfatter og universitetslektor fra USA. Han vil se på Sigrid Undsets forfatterskap med utenlandske briller. Dessuten vil han la andre amerikanske og engelske forfattere vise hvordan de har latt seg inspirere av Norden.

Forelesningen er på engelsk
Kjøp billett her

Undset sett utenfra

Torsdag 23. mai, kl 15
Bjerkebæk

Mange kjente kvinnelige forfattere og kunstnere har vært vandrere og stedene de har beveget seg rundt i har formet kunstnerskapet på helt egne måter. I boka Flâneuse har den amerikanske forfatteren Lauren Elkin skrevet om sammenhengen mellom kreative kvinner og metropoler som blant annet Paris, Tokyo og New York.
Undsets vandringer i Roma og hennes bakgrunn hvor hun fulgte sin far på arkeologiske utgravninger er et tema som ikke er ferdig utforsket, men i forkant av festivalen har Elkin oppholdt seg på Bjerkebæk. Hun har dukket ned i Sigrid Undsets historie og fattet interesse for Undset som flâneuse. Etter en innledning fra Lauren Elkin samtaler Elkin og den amerikanske forfatteren og Emily Dickinson-forskeren Brad Leithauser om Sigrid Undset.

Samtalen er på engelsk
Kjøp billett her

Kransen

Lørdag 25. mai, kl 17
Maihaugen

I år er det 100 år siden Sigrid Undset flyttet til Bjerkebæk og vi markerer jubileet med en forestilling hvor Kransen, første bind i trilogien om Kristin Lavransdatter, har blitt bearbeidet av Sara Birgitte Øfsti til en muntlig fortelling som er tro mot originalen og som formidler Undsets magiske univers slik at publikum blir trollbundet.

Kjøp billett her (NB: få plasser)