Édouard Louis og Sørine Steenholdt melder avbud av helsemessige årsaker

Norsk litteraturfestival beklager å måtte melde at to av årets gjester har meldt avbud av helsemessige årsaker. Franske Édouard Louis og grønlandske Sørine Steenholdt vil utgå fra programmet og alle tilknyttede festivalarrangement. Norsk Litteraturfestival jobber for å erstatte de kansellerte postene med nytt og spennende innhold, samt erstatte disse forfatterne i arrangementer der det er mulig.

Følgende poster blir avlyst:

Onsdag 22. Mai 13:00 – 13:50 Édouard Louis møter John Freeman Litteraturhus Lillehammer (UTGÅR)

Torsdag 23. Mai 16:00 – 16:50 Å sprenge seg ut av oppveksten. Louis og Steensholdt i samtale.Kulturhuset Banken, Festsalen (UTGÅR)

Onsdag 22. Mai 18:00 – 18:50 Det postkoloniale Norden Cafe Stift (UTGÅR)