I år har vi utvidet antallet debatter på festivalen, med blant annet en fast post kl 17 hver dag. I tillegg er vi også arena for Innlandet-utgaven av NRK-satsingen «Hele Norge snakker». Få los fra fyrtårn til fyrtårn under.

Debatten: Det vi ikke vil tro på
Onsdag 22. mai kl 17, Litteraturhus Lillehammer

Seksuelle overgrep og trakassering er vanligere enn vi liker å tro. Tallene er dystre og mørketallene store. Likevel opplever mange av dem som forteller, å ikke bli trodd. Ofrenes historie trekkes i tvil, både av offerets nærmeste og av samfunnet rundt. 
Hvorfor har vi så vanskelig for å tro på fortellinger om seksuelle overgrep? Hvorfor er det så mange som tar parti for den påståtte overgriperen? Hvorfor sår vi så ofte tvil om offerets historie? 
I denne samtalen diskuterer deltakerne vår evne til å lukke øynene for ubehagelige historier, statistikk og forskning, og hvordan dette henger sammen med vårt syn på familie, seksualitet, makt og kjønn. En samtale om hvilket perspektiv og hvilken av partene som blir trodd på, hvem vi mistenker, og hvorfor. Hva slags konsekvenser har det for enkeltmenneske og samfunn at vi tenker og tror som vi gjør?

I panelet: Samfunnsgeograf og kommentator Anja Sletteland, forfatter Anne Bitsch og advokat Nina Emilie Braathen Hjortdal. Debatten ledes av Hanne Kristin Wolden.
Kr. 150,- Kjøp billett.

Debatten: Ord som svir
Torsdag 23. mai kl 17.00, Litteraturhus Lillehammer

Dersom du deltar i feministiske debatter i dag, må du forholde deg til et stadig økende ordforråd: heteronormativ, cis, binær, hen, interseksjonalitet…
Noen avfeier disse begrepene som overdreven politisk korrekthet. Enkelte mener at den avanserte språkbruken skaper avstand til folkedypet, mens andre igjen vil hevde at ordene er nyttige verktøy som åpner øynene våre for samfunnets usynlige normer.
Som forfatter Wencke Mühleisen har påpekt: «Begreper kan åpne opp, de kan føre til handling, de kan dunke i kroppene våre og gi løfter om at noe annet er mulig.» Bør de kjønnspolitiske nyordene inn i pensum og partiprogram?
Eller mister feministene kvinnesaken av syne når stadig nye
grupper skal inkluderes i retorikken? Hvilke nye ord har åpnet
øynene til våre paneldeltakere? Og hvilke ord misliker de?

I panelet: Peder Kjøs, Camilla Lundestad Joof og Kristin Fridtun. Panelet ledes av Marta Breen.
Kr. 150,- Kjøp billett.

Debatten: No-plattforming
Fredag 24. mai kl 17.00, Litteraturhus Lillehammer

I fjor kom debatten om såkalt no-platforming ettertrykkelig til Norge. Skal aktørene som styrer scener og mikrofoner i det norske samfunnet kunne nekte personer eller grupper en plass i rampelyset? Sprekker troll i sola, eller gir sola dem styrke? Frontene i debatten var steile, og vi kom strengt tatt ikke frem til så mye. 
For å bøte på det har festivalen invitert ulike plattform-innehavere for å prøve å ha en konstruktiv samtale om hvem de mener bør – og ikke bør – få en plass på scenen. 

I panelet: Reidun K. Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforeningen, Helge Lurås, redaktør i Resett, og Elisabeth Eide, medieforsker. Panelet ledes av Askild Matre Aasarød.
Kr. 150,- Kjøp billett.

Hele Norge snakker: kan den offentlige samtalen reddes?
Lørdag 25. mai kl 12, Verdensteateret

NRK og flere andre medier inviterer til nasjonal samtaledag 25. mai. Målet er å legge til rette for konstruktive samtaler mellom vanlige mennesker. Hensikten er ikke at folk skal bli enige, men at man skal kunne ha en diskusjon med en meningsmotstander i en form som skaper forståelse og toleranse! Påmeldingen er avsluttet.

Debatten: Regionpressen
Lørdag 25. mai kl 17.00, Litteraturhus Lillehammer

Kommunevalget står for døra. I september skal vi avgjøre hvilke politikere som får sitte, hvem som må gå, og hvordan fylker, byer og lokalsamfunn skal styres de neste fire årene.
De regionale mediene Bergens Tidende, Hamar Arbeiderblad, Nordlys og Adresseavisen har en sterk stemme i denne prosessen. De skal avsløre kritikkverdige forhold. De skal sette fingeren på vanstyre og samrøre. De skal fortelle oss hva partiene vil med kommunene og fylkene der vi bor.
Vi har invitert noen av dem hit for å stille dem de vanskelige spørsmålene: Trenger vi dem egentlig? Hva er deres politiske rolle? Har de slagside til høyre? Til venstre? Er de kritiske nok til mektige lokale interesser, eller gir de politikere og næringslivstopper et mikrofonstativ? Tilbyr de leserne sine andre perspektiver enn hovedstadspressen?
Det skal handle om hvordan lokalpressen kan sette dagsorden i en tid der nasjonale – og sosiale – medier legger beslag på stadig mer av oppmerksomheten vår. Det skal handle om hvordan de regionale mediene unngår å bli en ukritisk heiagjeng for lokale politikere, og hvordan de taler regionens sak mot sentralmakten i Oslo. Og det skal handle om betydningen av de beslutningene som tas nærmest hver og en av oss – der vi bor. 

I panelet: Morten Dahlback, Carsten Bleness fra Hamar Arbeiderblad, Skjalg Fjellheim fra Nordlys og Frøy Gudbrandsen fra Bergens Tidende. Morten Dahlback leder debatten.
150,- Kjøp billett.

Debatten: Å selge idretten
Søndag 26. mai kl 15.00, Litteraturhus Lillehammer

En gang var det å bli tildelt et OL det gjeveste man kunne oppnå som by. I 2019 har luksuriøse krav, tvilsom business og enorme milliardoverskridelser gjort IOC og lekene deres så lite populære at de fleste takker nei til å være arrangørby. Hele forretningsmodellen til IOC ser ut til å være truet, og fortsatt har det ikke meldt seg noen arrangørby med statsstøtte foran vinterlekene i 2026.
Samtidig ser det ut til å være et uslitelig kjærlighetsbånd mellom organisasjonen og i hvert fall én av byene – Lillehammer. Blir det Lillehammers oppgave å redde IOC, og i så fall – Hva slags organisasjon er det da man bidrar til å redde? Kanskje bør man innse at tiden snart har løpt fra IOC, selv om man bor på Lillehammer? I denne paneldebatten gripes tyren ved hornene. OL-byen Lillehammer blir åsted for diskusjon om medaljens bakside.

I panelet sitter Jostein Buraas fra Olympiatoppen, Håvard Melnæs, forfatter og journalist fra sportsmagasinet Josimar, og Marit Roland, samfunnsviter fra Høgskolen i Innlandet. Panelet ledes av kultursjef Olav Brostrup Müller.
150,- Kjøp billett.