Nå er det lenge siden det har vært festivalstemning i byen, og vi ser veldig frem til å samle små og store til gode litteraturopplevelser i felleskap igjen! Vi har fokus på trygge festivalopplevelser, noe publikum kommer til å merke gjennom godt smittevern og mindre publikumsgrupper. Festivalen forholder seg til de til en hver tid gjeldende anbefalingene til FHI og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement. 

Fra 10. – 15. august er det åpen påmelding for skoleklasser og barnehager. Sorter programposter etter ønsket målgruppe (mellom 3 og 18 år) og velg blant mange spennende arrangementer.

Det er ikke førstemann til mølla

Etter at vi har mottatt påmeldingene vil vi se på alle påmeldingene under ett og fordele plasser så godt det lar seg gjøre. De siste årene har vi hatt enorm pågang og i år med færre publikumsplasser enn vanlig er det ikke sikkert alle får delta på alt de ønsker. Vi satser likevel på å kunne tilby en god og trygg festivalopplevelse for alle som ønsker å være med!

Se hele programmet her.

Familielørdag i sentrum

Lørdag 26. september skal vi i tillegg ha et stort familieprogram i Lillehammer sentrum. Familieprogrammet slippes første uken i september.