Pegasus, festivalens tilbud til barn og unge, ønsker små og store velkommen til en ukelang festival på Lillehammer 25. – 30. mai. Vi legger til rette for en trygg festivalopplevelse med små publikumsgrupper, god avstand og et knakende godt program!   

Dette er den andre Pegasusfestivalen Norsk Litteraturfestivalen arrangerer i løpet av tiden med koronarestriksjoner, og Pegasusansvarlig Anne-Thea Haavind er glad for at barn og unge prioriteres.

– I en situasjon hvor covid-19 fører til store begrensinger i hverdagen til barn, ungdom og voksne, er vi stolte av å kunne tilby små og store gode litteraturopplevelser i felleskap i trygge rammer, sier hun.

Skole- og barnehageprogram 

Pegasus har et stort skole- og barnehageprogram med 100 ulike programposter. Av smittevernshensyn legger vi til rette for små publikumsgrupper. Det innebærer at vi i år ikke får gitt et tilbud til like mange som vi pleier, men vi forsøker å fordele plassene slik at flest mulig får deltatt på arrangement. Påmeldingen åpner 15. mars.

Strøm direkte fra Pegasusfestivalen

Flere av årets Pegasusarrangementer kommer til å strømmes til våre kanaler. Strøm arrangementer fra Pegasus rett inn i klasserommet, til kontorpulten eller sofaen hjemme! Mer informasjon om dette kommer nærmere festival.

Smittevern på Pegasus 

Vi har fokus på trygge festivalopplevelser, noe publikum kommer til å merke gjennom godt smittevern og mindre publikumsgrupper. Festivalen forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene til Folkehelseinstituttet og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement.  

Alle frivillige har hatt opplæring i Norsk Litteraturfestivals smittvernsinstruks. Vi har i tillegg følgende tiltak for å sikre en trygg festivalopplevelse for alle: 

  • Alle må desinfisere hender før de går inn i arrangementslokalene  
  • Stoler og andre berøringsflater vaskes over flere ganger daglig  
  • Publikum slippes radvis ut av arrangementene for å forhindre trengsel 
  • Hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig på alle arenaer  
  • Vi registrerer navn og kontaktinformasjon på alle publikummere for evt. smittesporing i forbindelse med covid-19. Kontaktinformasjonen slettes to uker etter festival 
  • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, eller personer som er i karantene eller isolasjon, må holde seg hjemme.  

Vi gleder oss til å se deg på Pegasus, Norsk Litteraturfestivals program for barn og unge!