25.–26. mai 2021 arrangerer vi igjen Komma – visningsarena for litteraturproduksjoner. Påmeldingen er nå åpen.

Årets Komma-program er fullt av gode produksjoner som vi gleder oss til å vise frem. Du får både faglig påfyll, sosiale møteplasser og fine dager på Lillehammer. Vi presenterer også korte utdrag fra produksjoner som allerede er på turné, eller som er under utvikling.

Mer informasjon om Komma finner du her. 

Meld deg på her.

Vi har fokus på smittervern og legger til rette for trygge rammer omkring arrangementene. Vi forholder oss til de til en hver tid gjeldende anbefalingene til FHI og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement. 

Humor, tegneserier og erfaringsdeling

Fast innslag på Komma er Semikolon. Her viser vi kortere utdrag fra produksjoner, og presenterer produksjonsidéer som ennå ikke er ferdig utviklet. På tirsdag kveld møtes alle for å spise middag og høre Martin Erntsen, Nora Dåsnes og Endre Lund Eriksen snakke om formidling av tegneserier. Her er det duket for både gode samtaler og god stemning.

I Våre suksesshistorier har vi invitert DKS-produsenter og ansvarlige til presentere sine beste litteraturproduksjoner. Hvorfor ble akkurat dette formidlingsopplegget en suksess? Var det et element ved opplegget eller helheten som funket så bra? Målet er at vi skal lære av hverandre og få lov til å dele litteraturproduksjoner vi brenner for.

Har du små eller store dilemmaer i din jobbhverdag? Synes du dine kolleger er udugelige? Får du brekningsfornemmelser av digital formidling? Da er Onsdagsrådet sannsynligvis den mest ufarlige arenaen å få ditt dilemma drøftet på! Vi inviterer til en uhøytidelig programløsningssession med tre kvalifiserte rådgivere trygt ledet av Kristin Stoltz Thomassen som løser alle dine problemer på et blunk.

 Se hele programmet her.

 På sitt beste kan en litteraturproduksjon ha samme virkning som en god leseopplevelse, med en bonus: Den løfter oss inn i noe annet/en annen verden, her og nå og ikke minst sammen. I skjermtid generelt og koronatid spesielt, tror jeg vi trenger møtepunkter som Komma mer enn noen gang. – Kristine Rui Slettebakken, skuespiller og forfatter

En visningsarena for litteraturproduksjoner

Komma foregår på Lillehammer rett i forkant av Norsk Litteraturfestival. Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur. Komma er et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Et programråd har valgt ut hvilke produksjoner som vises under Komma. Utvalget er basert på produksjoner som produsenter, forfattere og fylker har meldt inn.