Norsk Litteraturfestival og Sparebank 1 Gudbrandsdal inviterer elever på mellomtrinnet til å spille inn forslag til formål som fortjener en spleiseaksjon. Skoleklasser, fra Lillehammer i sør til Sel i nord, kan delta i konkurransen der formålet med den beste begrunnelsen får en kickstart på spleisen på hele 10.000 kr.

Hvilke formål mener mellomtrinnet i Gudbrandsdalen at fortjener en skikkelig Spleis? Er det tiltak for bedre psykisk helse, er det idrett i nærområdet, er det et klimatiltak, den lokale ungdomsklubben, eller er det kanskje noe helt annet? Klassen diskuterer seg frem til et felles prosjekt de tror på og ønsker å støtte. Videre skriver de en samlet begrunnelse for tiltaket på ca. 1 A4-side, som de sender inn til festivalen på pegasus@litteraturfestival.no innen 15. mai.

Det er så mange kreative og engasjerte barn og unge i Gudbrandsdalen at jeg føler meg trygg på at det vil komme mange gode, samfunnsnyttige ideer til tiltak. Gjennom Spleis er potensialet stort for å få inn en betydelig sum til vinnerforslaget. Dette gleder vi oss veldig til å være med på, sier samfunnskontakt i SpareBank 1 Gudbrandsdal, André Winje Arntzen.

10.000 kr til det beste formålet

Sparebank 1 Gudbrandsdalen og Norsk Litteraturfestival kårer den beste begrunnelsen. Dette formålet får en kickstart på hele 10.000 kr gitt av Sparebank 1 Gudbrandsdal. Videre oppfordrer vi både publikum og gjester under festivalen til å bidra til å få spleisen til å vokse.

Vi gleder oss til å lese begrunnelsene som kommer inn, og til å være med og bidra til et formål som barna selv syns det er viktig å støtte, sier Pegasusansvarlig Anne-Thea Haavind.

Om Pegasus

Pegasus, Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge, foregår som en del av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 25.-30. mai. Årets Pegasus-program er lansert, og kan leses her. Pegasus-programmet holder høy kunstnerisk kvalitet og representerer bredde, både med hensyn til sjangre, språk og formidlingsform. Gjennom samarbeid med skoler og barnehager når Pegasus ut til et bredt publikum og presenterer etablerte og yngre forfatterne/illustratører side om side.