Britiske stjerneforfattere og helt nye stemmer utgjør kjernen i Norsk litteraturfestivals britiske fokus våren 2022. Ali Smith, Abdulrazak Gurnah, Jack Meggitt Phillips og Maddie Mortimer er blant forfatterne som kommer til Lillehammer. Vår begeistring for britisk populærkultur, humor, britpop og fotball vil også prege programmet.

 

– Nordmenn er tettere knyttet til Storbritannia enn vi kanskje tenker over. Det britiske er for mange viktigere for den norske identiteten og selvforståelsen enn vår egen norrøne kulturarv, sier kunstnerisk rådgiver Marit Eikemo.

 

Outsidere

Norge og Storbritannia har dyrket politiske, geografiske og kulturelle bånd – i ytterkanten av «det europeiske», i en felles følelse av å være litt outsidere til de store strømningene på kontinentet. Nærheten til Storbritannia har vært en sentral faktor i norsk moderne historie, manifestert i at da vi fikk vår egen konge i 1905, fikk vi også en dronning fra det britiske kongehuset.

– Etter Brexit, og på grunn av situasjonen i kjølvannet av pandemien, er det nå mer aktuelt enn noen gang å vise frem bredden i det britiske. På Lillehammer vil hele linja, fra debutanter til Nobel- og Bookerprisvinnere, være representert. Vi vil også vise forbindelsene til vår egen historie, politikk, og kultur. Hvordan er Nordens forfattere påvirket av og inspirert av den britiske litterære kanon og populærkultur?

 

Det britiske i vårt kulturelle grunnvann

Shakespeare, søstrene Brontë og Virginia Woolf er elementer i vårt kulturelle grunnvann. Roald Dahl, Tolkien og JK Rowling rekrutterer stadig nye generasjoner lesere. The Beatles, James Bond og Monty Phyton er noen av våre viktigste populærkulturelle referanser. Agatha Christie og Sherlock Holmes danner utgangspunkt for nordmenns dragning mot britisk krim, og mye av norsk humor har sine røtter i britisk understatement og nonsens.  Også vår dominerende idrett – fotballen – fikk vi fra britene.

– Vi gleder oss til et storslått stevne mellom det norske og det britiske på Lillehammer. Vi håper og tror det vil kaste nytt lys over begge nasjonenes kultur og historie.