Vinneren av skrivekonkurransen får ta med seg klassen på tur til Energisenteret på Hunderfossen fredag 10. juni. I tillegg får vinneren en stor bokpakke, og vinnerteksten publiseres i GD.

I dag er over 80 millioner mennesker på flukt i hele verden. Fra krig, naturkatastrofer eller fordi de er forfulgt i hjemlandet sitt. I februar invaderte Russland Ukraina, og det ble krig. Det er umulig å ikke bli berørt av de mange historiene vi hører i media om familier som har måttet reise fra hjemmene sine og de de er glade i. Mange tenker nok ekstra mye på hvordan det er å være flyktning, nå som krigen skjer så mye nærmere Norge enn vi er vant til.

Hva er flukt? Hva gjør at man kan slutte å flykte? Og hvilke ofre krever flukten i bytte mot trygghet?

Skriv et dikt om flukt

Skriv et dikt om flukt. Du velger selv hvilken form for flukt du vil skrive om. Du kan skrive om det å flykte fra krig, å være klimaflyktning, om å flykte fra fysiske farer, om virkelighetsflukt eller andre former for flukt.

Konkurranseregler

Pegasus er Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og ungdom. I samarbeid med Eidsiva og Gudbrandsdølen Dagningen inviterer vi til skrivekonkurranse for 9. og 10. klasse. Hver elev kan sende inn ett dikt, og diket må ha en tittel. Vi kårer én vinner. 

En jury bestående av Vibeke Hoelseth fra Eidsiva, barne- og ungdomsbibliotekar Hege Gjerdbakken og Mia Christine Granum fra Norsk Litteraturfestival vurderer alle innkomne bidrag.

Send tekst til pegasus@litteraturfestival.no innen 01. mai. Husk navn, klasse og skole.

Eidsiva