Kristin Vego har med novellesamlingen Se en siste gang på alt vakkert blitt den sekstiende vinneren av Tarjei Vesaas’ debutantpris. Vego skal holde det tradisjonsrike Vesaasforedraget og ha opplesninger under Norsk Litteraturfestival.

I juryens begrunnelse heter det:

Evnen til å porsjonere ut informasjon i riktig mengde er noe av det som kjennetegner gode novellister, og det er en kunst Kristin Vego behersker. Den samme evnen til måtehold viser seg i det stilsikre språket og de enkle, men effektive virkemidlene forfatteren bruker for å trekke opp forbindelsene mellom det individuelle og det universelle. På elegant vis får hun frem en fornemmelse av skjørhet hos sine karakterer, av hvor kort avstanden er mellom det som bærer og det som brister.

Vi gratulerer Kristin Vego med debutantprisen, og ønsker henne velkommen til Lillehammer i mai!

Tarjei Vesaas’ Debutantpris blir hvert år blir delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury. Juryen består av rådets ni medlemmer, og prisvinneren blir valgt i en fri og selvstendig vurdering basert på estetiske kriterier. Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene Vesaas mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.