Krigen i Ukraina er av et omfang og innebærer en brutalitet de færreste kunne forestille seg for få måneder siden. Tapene og ødeleggelsene er enorme, sivilbefolkningen lider og mange er på flukt. Hva kan litteraturen gi oss av kunnskap som gjør oss bedre i stand til å forstå? Følg Norsk Litteraturfestivals ukrainske løype 31. mai til 5. juni.

Folkemøte om ytringsfrihet

Onsdag 1. juni, klokken 16.00

Hvem kan snakke sant om krigen?

Torsdag 2. juni, klokken 13.00

Ukraina, historien og krigen

Onsdag 1. juni, klokken 20.00

Litteratur fra Ukraina

Søndag 5. juni, klokken 12.00

Hva kan Nansen og Undset lære oss i dag?

Lørdag 4. juni, klokken 17.00

Russland og nabolandene: En statusrapport

Tirsdag 31. mai, klokken 15.00