Aulestad

Aulestadvegen 6-14, 2656 Follebu

Bjerkebæk

Festivalteltet

Stortorget, 2609 Lillehammer

Galleri Zink

Storgata 49, 2609 Lillehammer

Kulturhuset Banken

Adresse: Kirkegata 41, 2609 Lillehammer

Se program i Kulturhuset Banken.

Lillehammer Bibliotek

Lillehammer Kino

Kirkegata 69, 2609 Lillehammer, Norge

Lillehammer kunstmuseum

Lillehammer Læringssenter

Fossvegen 18, 2609 Lillehammer, Norge

Maihaugsalen

Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer, Norge

Nansenskolen

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2, 2609 Lillehammer, Norge

Oppland Kunstsenter

Kirkegata 68, 2609 Lillehammer, Norge

Plan B

Anders Sandvigs gate 60, 2609 Lillehammer

Studenten

Høgskolen i Innlandet, Studiested Lillehammer

Vormstuguvegen 2, 2624 Lillehammer, Norge

Søndre Park

Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Tyrilisenteret

Løkkegata 11, 2615 Lillehammer, Norge

Verdensteateret

Kirkegata 68, 2609 Lillehammer, Norge

Arena og tilgjengelighet

Informasjon til deg med funksjonshemming eller andre spesielle behov

Hvis du har en funksjonshemming eller av andre årsaker har spesielle behov har vi samlet informasjon som gjør det lettere å planlegge besøket ditt hos oss. 

Festivalarenaer
Norsk Litteraturfestival samarbeider med etablerte scener og serveringssteder. Det er god tilgjengelighet på de fleste arenaene, men enkelte verneverdige bygninger (Plan B, Hvelvet og Kulturhuset Banken) har rullestolinngang på baksiden av bygget. Dersom du har spesielle behov er det fint om du tar kontakt med oss i forkant av festivalbesøket slik at vi kan gi deg den informasjonen du trenger og tilrettelegge på beste måte på arenaene du planlegger å besøke. Send en mail til bjorn@litteraturfestival.no, med post@litteraturfestival.no på kopi.

Rullestol på festival
Vi holder av plasser til deg med rullestol om du gir beskjed til oss på forhånd. Send en mail til bjorn@litteraturfestival.no, med post@litteraturfestival.no på kopi.

Ledsagerbevis Personer med ledsagerbevis går gratis. Den som ledsages kjøper billett. Send en e-post til bjorn@litteraturfestival.no med post@litteraturfestival.no på kopi for å få tilsendt ledsagerbillett.

Parkeringsplasser
I Lillehammer generelt og i tilknytning til de fleste av litteraturfestivalens arenaer finnes parkeringsplasser. Se hver enkelt parkeringsplass for anviste plasser som er skiltet med HC-parkering. Lillehammer består for det meste av asfalterte fortau, men har enkelte steder brostein og heller.

Våre arrangementssteder:

 • Aulestad
 • Bjerkebæk
 • Festivalteltet
 • Galleri Zink
 • Gausdal Folkebibliotek
 • Gjøvik Bibliotek
 • Haakons Pub
 • Høgskolen i Innlandet
 • Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen
 • Kulturhuset Banken, Festsalen
 • Kulturhuset Banken, Holbøsalen
 • Lillehammer bibliotek og litteraturhus
 • Lillehammer kino, sal 2
 • Lillehammer kino, sal 4
 • Lillehammer kunstmuseum
 • Lillehammer læringssenter
 • Maihaugen
 • Maihaugsalen
 • Nansenskolen
 • Oppland kunstsenter
 • Plan B
 • Scandic Lillehammer hotel
 • Søndre Park
 • Tyrilisenteret
 • Verdensteateret