Informasjon til deg med funksjonshemming eller andre spesielle behov

Hvis du har en funksjonshemming eller av andre årsaker har spesielle behov har vi samlet informasjon som gjør det lettere å planlegge besøket ditt hos oss. 

Festivalarenaer
Norsk Litteraturfestival samarbeider med etablerte scener og serveringssteder. Det er god tilgjengelighet på de fleste arenaene, men enkelte verneverdige bygninger (Plan B, Hvelvet og Kulturhuset Banken) har rullestolinngang på baksiden av bygget. Dersom du har spesielle behov er det fint om du tar kontakt med oss i forkant av festivalbesøket slik at vi kan gi deg den informasjonen du trenger og tilrettelegge på beste måte på arenaene du planlegger å besøke. Send en mail til bjorn@litteraturfestival.no, med post@litteraturfestival.no på kopi.

Rullestol på festival
Vi holder av plasser til deg med rullestol om du gir beskjed til oss på forhånd. Send en mail til bjorn@litteraturfestival.no, med post@litteraturfestival.no på kopi.

Ledsagerbevis Personer med ledsagerbevis går gratis. Den som ledsages kjøper billett. Send en e-post til bjorn@litteraturfestival.no med post@litteraturfestival.no på kopi for å få tilsendt ledsagerbillett.

Parkeringsplasser
I Lillehammer generelt og i tilknytning til de fleste av litteraturfestivalens arenaer finnes parkeringsplasser. Se hver enkelt parkeringsplass for anviste plasser som er skiltet med HC-parkering. Lillehammer består for det meste av asfalterte fortau, men har enkelte steder brostein og heller.