Aaiún Nin

Aaiun Nin Foto ICORN / Willa Decjusza

Aaiún Nin er en angolesisk poet, performanceartist og aktivist. Gjennom sitt arbeid utforsker og konfronterer hen spørsmål om rase, kjønn og seksuell diskriminering, samt LHBT+-erfaring.
Nins poesi kretser om opplevelsen av oppvekst i et patriarkalsk samfunn og er sterkt forankret i konteksten av det postkoloniale Afrika. I diktene refererer hen ofte til dagens situasjon i Angola, og tar opp problemer med seksualisert vold mot kvinner, religiøs fundamentalisme, sosiale forskjeller og rasisme. Siden hen flyttet til Danmark i 2016, har Nin samarbeidet med kunstnere som identifiserer seg med queer-kultur og har vært en uttalt røst med hensyn til juridisk diskriminering av innvandrere og politivold i skandinaviske land. Artiklene og diktene hens er publisert i Friktion Magasin, Kritiker og Klimaaksjonen (Den norske Forfatterforenigens klimaaksjon). Nin har fremført sin poesi på en rekke litterære festivaler, som Sound + Litteratur i Aarhus og Oslo Internasjonale Poesifestival. Etter at loven som kriminaliserer likekjønnede forhold i Angola ble omgjort, besluttet Flyktningerådet i Danmark å nekte Nin asyl i 2020 med den begrunnelse at kunstneren ikke risikerte forfølgelse. Organisasjoner som Freemuse ga uttrykk for sin motstand mot avgjørelsen fra den danske regjeringen som ignorerte det faktum at Nins arbeid åpent utforsker homoseksuelle erfaringer og at homofobiske angrep og hatkriminalitet pågår for fullt i Angola. I mars 2021 ble Nin ønsket velkommen som ICORN-forfatter i Krakow. Nins siste diktsamling heter Broken Halves of a Milky Sun.

TILVÆRELSEN SETT FRA EN ANNEN VINKEL

26. mai | 15:00 - 15:50 | Festivalteltet

Legg til i din festival

GRIMSRUDSAMTALEN

26. mai | 16:00 - 16:50 | Lillehammer bibliotek

Legg til i din festival

KLUBB POESI

27. mai | 15:00 - 15:50 | Kulturhuset Banken cafeen

Legg til i din festival