Alexa Døving

Alexa Døving er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, der hun arbeider innenfor feltet minoritetsforskning.