Anja Sletteland

Skribent og samfunnsdebattant. Har gitt ut boken “Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering” (2018) sammen med Hannah Helseth, som hun driver rådgivningsselskapet Sletteland.Helseth sammen med.