Arild Linneberg

Arild Linneberg (f. 1952) er forfatter og professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er dr.philos. fra samme institusjon. Han har arbeidet mye med forholdet mellom litteratur, lov og rett.