Christina Bredahl Duelund

Christina Bredahl Duelund (f. 1967) er kunstner og ble uteksaminert fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000.

Hjemmet som metafor for et privat rom danner rammen rundt mange av hennes verker. Hun arbeider i et minimalistisk formspråk med formelle estetiske betraktninger, hvor uttrykket blir en poetisk og engasjerende prosess. Gjentagelse og speiling er en viktig del av Bredahl Duelunds arbeider, og gjennomgående er hennes opptatthet av vann og hår som historiebærende elementer, som et DNA hvor tid og mellommenneskelige relasjoner er kjernen.

Deltar i:

Ingen resultater