Eric Ness Christiansen

Eric Ness Christensen (f. 1985) er en norsk graffitikunstner. Kunstnerlig orienterer han seg i skjæringspunktet mellom graffiti, street- og pop art, og han uttrykker seg både på lerret og urbane betongvegger. De siste årene har han markert seg som kurator for blant annet Sporveien og Oslo kommune, og hans graffitikunst har preget bybildet både i Oslo og i Drammen.