Erik Ringen


Erik Ringen (f. 1962) har de siste 25 årene arbeidet som skjønnlitterær oversetter fra fransk, italiensk, engelsk, svensk og dansk. Han har både oversatt bøker fra vår egen tid og fra tidligere århundrer, som Dante og Marco Polo fra 1300-tallet, og F. Rabelais, B. Castiglione og A. Pigafetta fra 1500-tallet. Ringen ble tildelt Bastianprisen for oversettelsen av Rabelais’ Pantagruel i 2000, og ble nominert til Kritikerprisen for Dantes Inferno i 2018.