Erlend Wichne

Erlend Wichne (f. 1991) er gjendikter og forfatter, oppvokst i Mandal. Han har gjendiktet Laura Vazquez og André du Bouchet fra fransk. For tiden ferdigstiller han en avhandling i oversettelsesvitenskap om det norske gjendiktingsbegrepet.