Ervin Kohn

Ervin Kohn (f. 1955 i Ungarn) er siviløkonom og religiøs leder. Han er styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og forstander i den jødiske menigheten ved St. Hanshaugen. Kohn er også nestleder i Antirasistisk Senter.