Gloria Vitaly

president i YRN - ungdomsorganisasjonen til Assembly of European Regions