Hans Jørgen Wallin Weihe

Hans-Jørgen Wallin Weihe er sosionom, spesialpedagog og fil.dr. Han er ansatt ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for helse- og sosialfag