Helena Gualinga

Helena Gualinga (f.2002) er en miljø- og menneskerettighetsaktivist fra et urfolkssamfunn i Ecuador. Faren er fra Finland og moren fra Ecuador, i oppveksten delte hun tiden sin her i mellom. Da hun var ute å reise bekymret hun seg for at samfunnet hennes ville bli truet av stadig inngripende utvinningsindustrier, korrupte regjeringer og selskaper. Det var slik hun ble aktivist og kjempet sammen med naboene og lokalsamfunnet. Hennes aktivisme fokuserer på skjæringspunktet mellom urfolket rettigheter og klimaendringer. Gjennom sin hjemmebase i Finland har hun en bredere plattform for å snakke med folk om å beskytte samfunnet sitt og forsvare det mot næringene som ønsker å utnytte det.

DEBATTEN: NYE BLIKK PÅ KLIMAKRISEN

23. mai | 17:00 - 18:30 | Verdensteateret

Legg til i din festival

KAMPEN FOR OVERLEVELSE

24. mai | 13:00 - 13:50 | Festivalteltet

Legg til i din festival

STERKE YTRINGER: KLIMA

24. mai | 16:30 - 16:45 | Studenten

Legg til i din festival

FOLKEMØTE FOR YTRINGSFRIHET

24. mai | 17:00 - 17:50 | Søndre Park

Legg til i din festival

MAJA LUNDE MED VENNER

24. mai | 19:30 - 20:45 | Kulturhuset Banken Festsalen

Legg til i din festival