Helje Solberg

Leder for nyhetsavdelingen i NRK. Styreleder i Faktisk (Norsk faktasjekkorganisasjon). Tidligere visepresident i World Editors' Forum.