Henry Bowers

Henry Bowers er en av Europas ledende slampoeter. Han er nasjonalt kjent i Sverige og hyllet som en av Sveriges beste hip-hoppere. Bowers er også kjent som Kung Henry, navnet som brukes når tekstene er på svensk. Henry's poesi og musikk reflekterer både samfunnet og ham selv, med mye ironi. Det er intelligent, skarpt og rett på sak. På en effektiv måte bryter han ned veggen mellom høykultur og populærkultur når han lar seg inspirere av- og refererer til alt fra skrekkfilmer og barnefortellinger til klassiske mesterverk og store filosofer. Alt blir kombinert med en dose humor.