Jan Grue

Jan Grue har vært spaltist og bokanmelder i Klassekampen, redaktør av filmtidsskriftet Z, og har publisert artikler i ulike aviser og tidsskrifter. Han debuterte med novellesamlingen Alt under kontroll (2010), som ble møtt med strålende kritikker.Han har senere utgitt ytterligere tre novellesamlinger, og hans tre første novellesamlinger ble utgitt samlet i pocketboken Det kunne vært annerledes (2013). I 2016 kom hans første roman, Det blir ikke bedre. Grue har også utgitt barnebøker samt fagbøker, bl.a. Kroppsspråk, som tematiserer fremstillinger av funksjonshemming i et kultur- og samfunnsanalytisk perspektiv. Jan Grue er født 1981 i Oslo, der han fortsatt er bosatt. Han har doktorgraden i språkvitenskap og er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.