Jørn Mortensen

Jørn Chr. Mortensen (f. 1964) er rektor på Kunsthøgskolen i Oslo (siden august 2015). Fra 2011 til 2015 var han dekan ved avdeling Kunst og håndverk ved samme institusjon. Han har tidligere vært ass. dir. ved Office for Contemporary Art Norway (OCA) (2007-09), informasjons- og formidlingsleder i Kunst i offentlige rom (KORO) (2005-07), direktør ved Momentum – Nordisk Festival for Samtidskunst (2001-05) og daglig leder ved Unge Kunstneres Samfund (UKS) (1993-01). I 2011 redigerte han “Kunsten i Operaen” (Forlaget Press 2011) med tekster fra blant andre Marta Kuzma, Hans-Ulrich Obrist og Jürg Heisser. Han var også leder for kunstutvalget for minnesteder etter 22. juli. Jørn Mortensen er utdannet ved Universitet i Oslo med fagene medievitenskap, idéhistorie og musikk. Mortensen er også utøvende musiker.