Kirsten Thorup

Kirsten Thorup (f. 1942) er en av Danmarks mest betydningsfulle og leste nålevende forfattere. Thorup skildrer marginaliserte mennesker som bryter sosiale og psykiske normer, og peker dermed både på begrensninger og uante muligheter i livene vi lever for oss selv og for hverandre. En rekke av hennes romaner er oversatt til norsk, og til våren kommer hennes siste, Til vannvidd, til døden, en sterk historisk roman om den typen galskap som bare kan forårsakes av krig og kjærlighet. Høsten 1942 reiser den danske krigsenken Harriet med tog gjennom Tyskland. Hun har etterlatt sine to sønner på et barnehjem i Nordsjælland mens hun selv begir seg mot München. Hennes avdøde mann, Gerhard, som kjempet på tyskernes side, er blitt skutt ved Østfronten. Knust av sorg har Harriet bestemt seg for selv å bidra i krigen.
I 2017 ble hun tildelt Nordisk råds litteraturpris for romanen Erindring om kjærligheten (På norsk 2018).