Kirsti Vogt

Kirsti Vogt er en erfaren oversetter fra engelsk, svensk og dansk, av både skjønnlitteratur og dokumentarbøker, for barn, unge og voksne. Hun er dessuten korsanger, og en autoritet innen det norske Scrabble-miljøet. Oversettelsen hennes Ministeriet for den høyeste lykke har fått flotte kritikker.