Kjell Westö

Vi gleder oss til å ønske en av de fremste finlandssvenske forfatterne velkommen til Lillehammer. Westö står i en særklasse som skildrer av vår moderne historie. Han har hatt stor suksess med sin romanserie i fire bind fra 1900-tallets Helsingfors: Drakarna över Helsingfors (1996), Vådan av att vara Skrake (2000), Där vi en gång gått (2006) og Gå inte ensam ut i natten (2009). Romanene er spennende tids- og miljøskildringer fra mellomkrigstidens skjebneår i finsk historie. I 2013 kom den historiske Svik 1938, om opptakten til andre verdenskrig sett fra Helsingfors, som han fikk Nordisk råds litteraturpris for. I hans siste roman, Tritonus, skriver Kjell Westö om en kjent dirigents hjemkomst til den finske skjærgården. Han har passert karriereklimaks og er i ferd med å miste grepet om musikken

MESTERMØTE: WESTÖ OG ULLMANN

Torsdag | 14:00 - 14:50 | Lillehammer kino, sal 2

Legg til i din festival