Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er ansatt ved Institutt for samfunnsforskning fra 2015. Fra 2011-2014 ledet hun forskningsprosjektet "Mediation of Migration (Norges forskningsråd 2011-2014).
Kjersti har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2009-2011), har en PhD i medievitenskap (2008) og har hovedfag i statsvitenskap (2001) fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå med et prosjekt om medienes innflytelse på ressursbruk og prioriteringer i helse- og velferdssektoren.