Knut Oterholm

Knut Oterholm (f. 1966) arbeider med litteratursosiologiske problemstillinger og litteraturformidling, med en særlig innretting mot profesjonell litterær skjønnsutøvelse. Han er førsteamanuensis ved Instititutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet.