Knut Ove Eliassen

Knut Ove Eliassen (f. 1959) er professor ved Institutt for Nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU. Hans forskingsinteresser er 1700-tallets litteratur (spesialområde: fransk litteratur og poetikk/estetikk) samt 1600-tallets litteratur (spesialområde: barokk litteratur og kunst). Han har også skrevet om det tyvende århundrets litteraturteori og estetikk med særlig kompetanse i kontintental teori, i første rekke nyere fransk filosofi (Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, m. fl) og ’Frankfurterskolen’ (Adorno og Benjamin).