Kristin Fridtun

Kristin Fridtun (f. 1987) har mastergrad i norrøn filologi. Fridtun er fast spaltist i Dag og Tid, og har vore bidragsytar i ymse tidsskrift og bøker. Hen kjem frå Elverum, men er busett i Lillehammer. Fridtun har gitt ut bøkene 'Norsk etymologisk oppkok', 'Nynorsk for dumskallar', 'Kjønn og ukjønn' og 'Språket er ei bukse'.

FOLKETALE: KUNSTEN Å IRRITERE SEG OVER SKRIVEFEIL

Onsdag | 15:00 - 15:45 | Søndre Park

Legg til i din festival